Cầu đặc biệt 27 - 83
Cầu lô 87 - 00 - 42
Cầu lô xiên 76 - 13 - 69
Cầu bạch thủ 28
Cầu lô kép 33 - 00