Bạch thủ lô 57
Song thủ lô 43 - 61
Lô xiên 3 24 - 20 - 87
Lô kép 22 - 55
Lô 3 càng 989 - 962 - 386