Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám 51 69 08
Giải đặc biệt 858009 807171 883993
Loto xiên 2 43 - 60 05 - 76 76 - 21
Loto xiên 3 38 - 66 - 59 07 - 94 - 39 36 - 23 - 65