Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-12-2022 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
05-12-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
04-12-2022 2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần
03-12-2022 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
02-12-2022 6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
01-12-2022 2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
30-11-2022 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần5 lần4 lần3 lần4 lần
29-11-2022 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần5 lần3 lần1 lần
28-11-2022 5 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
27-11-2022 3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
Tổng 29 lần18 lần20 lần27 lần28 lần28 lần32 lần29 lần32 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 07-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-12-2022 4 lần1 lần1 lần7 lần3 lần0 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
05-12-2022 5 lần3 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
04-12-2022 3 lần6 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
03-12-2022 3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
02-12-2022 3 lần6 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
01-12-2022 4 lần3 lần5 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
30-11-2022 2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
29-11-2022 2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
28-11-2022 5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần6 lần2 lần1 lần
27-11-2022 2 lần4 lần7 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 33 lần36 lần32 lần30 lần22 lần23 lần26 lần27 lần25 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-12-2022 2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần8 lần0 lần3 lần
05-12-2022 5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
04-12-2022 4 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-12-2022 5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần5 lần7 lần
02-12-2022 1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
01-12-2022 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
30-11-2022 1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
29-11-2022 8 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
28-11-2022 7 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27-11-2022 6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
Tổng 44 lần25 lần22 lần27 lần18 lần24 lần28 lần27 lần27 lần28 lần
lixi88kubet
Backtotop